Activity Tracker

Actievoorwaarden

De eerste 100 nieuwe aanmeldingen voor een Omringpas ontvangen een Activity Tracker t.w.v. € 25,-. Door deelname aan de actie verklaart u akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

De eerste 100 aanmeldingen worden na afloop van de actie, 31-12-2019, persoonlijk geïnformeerd door Omringpas.

Actievoorwaarden

 1. Voor de actie geldt op = op! De eerste 100 aanmeldingen die aan de actievoorwaarden voldoen ontvangen een Activity Tracker.
 2. Deze actie is bedoelt voor nieuwe klanten van Omringpas. Bestaande klanten zijn uitgesloten van deelname.
 3. Medewerkers van Omring zijn uitgesloten van deelname.
 4. Op uw aanvraagformulier (offline en online) worden tijd en datum vermeld. De actie loopt vanaf 25-11-2019 tot en met 31-12-2019.
 5. Er wordt maximaal 1 Activity Tracker per huishouden uitgereikt.
 6. Over het al dan niet toekennen van de gratis Activity Trackers kan niet worden gecorrespondeerd met Omring.
 7. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 8. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Uw gegevens

 1. U geeft Omring toestemming uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres en woonplaats op te slaan zodat wij u kunnen benaderen voor de Activity Tracker.
 2. De aanvrager dient ouder dan 18 jaar te zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, conform onze privacyverklaring.
 4. U garandeert dat u zelf de rechtmatige gebruiker bent van het gebruikte e-mailadres.
 5. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen, vervalt het recht op de Activity Tracker.
 6. Met de eerste 100 deelnemers die hun gegevens hebben achter gelaten wordt contact gezocht. Na positief contact ontvangen zij een activity Tracker.
 7. Omring behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten die aantoonbaar misbruik maken van de actie.

Aanwijzing van de winnaars

 1. Na afloop van de actie worden de eerste 100 aanvragen op basis van datum en tijd uitgezocht. De eerste 100 aanvragen ontvangen een Activity Tracker.
 2. Binnen 3 weken na afloop van de actie, 31-12-2019, worden alle winnaars per e-mail op de hoogte gesteld. Indien geen e-mailadres bekend is, wordt de winnaar per post op de hoogte gesteld.
 3. De Activity Trackers kunnen na afloop van de actie, door de winnaars, op vertoon van de bevestigingse-mail of bevestigingsbrief in de dichtstbijzijnde Omringwinkel worden opgehaald.
 4. Omring kan het recht op de Activity Tracker laten vervallen, indien de deelnemer na meerdere keren contact (e-mail en telefonisch) niet binnen twee weken reageert.
 5. Zodra de deelnemer de Activity Tracker heeft ontvangen van Omring, draagt Omring geen verantwoordelijkheid meer.
 6. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Activity Tracker

 1. De Activity Tracker kan niet worden geruild. Evenmin kunnen winnaars aanspraak maken op de waarde in geld.
 2. De Activity Tracker is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 3. De Activity Tracker is niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
 4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de Activity Tracker vervalt deze aan Omring.